Grashoek

OmgevingDe omgeving van Grashoek

Het bosrijke westelijk deel van Grashoek wordt begrenst door de Helenavaart. Doordat deze niet meer voor de scheepvaart wordt gebruikt is het gebied daarlangs veranderd in een rustig wandel- en fietsgebied. Fietsknooppunten 21 en 29 doorkruisen het gebied Op loopafstand van de Torenvalk liggen ook een paar kleine natuurgebieden.

De Scherliet, het gebied bestaat uit enkele bosjes en graslanden. Plaatselijk komen bijzondere vegetaties voor. Het sluit naar het zuiden toe aan bij het Kwakvors.

Het Kwakvors, dit natuurgebied bestaat uit een laaggelegen graslandgebied met enkele vogelplassen, die goed te overzien zijn. Het geheel wordt omgeven door stroken nieuw aangelegd bos. De omvang is ca. 25 ha. In de naaste omgeving ligt 't Zinkske.

't Zinkske, het bestaat uit een afgegraven veenvlakte, begroeid met heide, jong berkenbos en de restanten van een oud turfvaartje ("het wiekie"). Het Zinkske ligt aan de provinciegrens met Limburg direct noordelijk van het punt waar de Helenavaart en het Kanaal van Deurne elkaar ontmoeten. De oevers van deze kanalen bieden een aardige wandeling. Het Zinkske is grotendeels afgerasterd met het oog op begrazing door schapen.

Mooie natuurgebieden zoals de Mariapeel, Griendtsveen en de Groote Peel met het bezoekerscentrum, liggen op korte afstand van de Torenvalk.Een bezoekje waard