Grashoek

Disclaimer / Privacy verklaringbbdetorenvalk.nl

Onderstaande is van toepassing op de website bbdetorenvalk.nl
Door het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen ons uiterste best om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Bed & breakfast de Torenvalk aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De inhoud van deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij bed & breakfast de Torenvalk of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bed & breakfast de Torenvalk. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van bed & breakfast de Torenvalk. De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Privacy verklaring
U kunt deze website anoniem bezoeken. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen of bijvoorbeeld een reservering te plaatsen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Kampeerweide / B&B de Torenvalk te Grashoek (Limburg) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Gerrie van Engeland
Ontginningsweg 9
5985 ND Grashoek
e-mail: info@bbdetorenvalk.nl
tel.: 06-10174992
website: www.bbdetorenvalk.nl

Will van Engeland is de Functionaris Gegevensbescherming van Kampeerweide / B&B de Torenvalk. Hij is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kampeerweide / B&B de Torenvalk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- datum aankomst / datum vertrek

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Kampeerweide / B&B de Torenvalk verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
- het vullen van het Nachtregister van de gemeente Peel en Maas

Geautomatiseerde besluitvorming

Kampeerweide / B&B de Torenvalk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kampeerweide / B&B de Torenvalk) tussen zit. Kampeerweide / B&B de Torenvalk beschikt niet over dergelijke systemen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Kampeerweide / B&B de Torenvalk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kampeerweide / B&B de Torenvalk verstrekt alleen gegevens aan derden:
- voor het bestand t.b.v. het nachtregister Peel en Maas
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kampeerweide / B&B de Torenvalk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kampeerweide / B&B de Torenvalk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Will van Engeland of via info@bbdetorenvalk.nl